Een nieuw avontuur, Tro Breizh

In de 6e eeuw kwamen 7 monniken uit Wales en Zuid Engeland naar Bretagne om het te kerstenen. Elk van hen richtte op een andere plaats een kapel op. Deze groeiden door de eeuwen heen uit tot kathedralen met daar omheen de grote steden van Bretagne. Er ontstonden bedevaarten en pelgrimstochten naar de 7 heilige plaatsen, de Tro Breizh (ronde van Bretagne). De heilige plicht van de gelovigen was minimaal alle 7 heiligen eenmaal in hun leven op eigen manier te bezoeken.

 “Iedereen die de Tro-Breiz tijdens zijn leven niet heeft uitgevoerd, zal het na zijn dood moeten uitvoeren, maar per keer de lengte van zijn kist, slechts eens in de zeven jaar” 

Omstreeks de 17e eeuw was de Tro Breizh in onbruik geraakt, maar in 1994 werd de draad weer opgepakt door de vereniging Les Chemins du Tro Breizh. Er was vroeger geen vast vertrekpunt en de route lag ook niet vast, dat is nu ook nog zo. De volgorde van de 7 Heilige plaatsen(steden) die ik wil gaan volgen is gebaseerd op de gids van Lepère: “Les Chemins du Tro Breiz