Via Egnatia

Lang was het, vanwege de Covid-19 pandemie, onzeker of het mogelijk zou zijn om dit jaar een buitenlandse tocht te maken. Nu ik 2 keer ben gevaccineerd, lijkt het verantwoord om in het buitenland te gaan lopen.

De Via Egnatia loopt van Dürres (Albanië) naar Istanboel (Turkije). Het eertse gedeelte naar Thessaloniki is door Britse historici weer in beeld gebracht en aan het tweede deel naar Istanboel wordt gewerkt. Aan de hand van de wandelgids “Via Egnatia on foot” (Marietta van Attekum, Holger de Bruin) die het eerste deel beschrijft, ga ik lopen van Dürres naar Thessaloniki

De Via Egnatia was een Romeinse weg die rond het jaar 146 v.Chr. is aangelegd. Ze was genoemd naar de proconsul van Macedonia, Gaius Ignatius, die de opdracht had gegeven tot het aanleggen ervan. De weg liep door de provincies Illyrië, Macedonia en Thracia. Dat komt overeen met de huidige landen Albanië, Griekenland, Macedonië, Bulgarije en Turkije. De weg verbond de Romeinse kolonies aan de oostkust van de Adriatische Zee met die aan de andere kant van de Balkan, tot in Byzantium.

De Via Egnatia werd door de eeuwen heen vele malen hersteld en uitgebreid. De weg bleef dan ook eeuwenlang een belangrijke handelsweg en was van groot strategisch belang voor het Byzantijnse Rijk. Bijna alle handel met West-Europa die over land werd bedreven, ging langs deze weg. De weg ging van Dyrrhachium (Dürres) naar de steden Thessaloniki, Adrianopel (Edirne) en uiteindelijk naar Constantinopel – het huidige Istanbul – aan de Bosporus.

Klik hier voor het etappeoverzicht en de overzichtskaart van de route.